Работна среща за пазара на труда организарат от КТ "Подкрепа"

/ Xsreality
Работна среща за търсене и предлагане на труд в България организира пловдивската структура на КТ „Подкрепа“. Целта на събитието е изясняване на причините за несъответствията на пазара на труда. Работодателите твърдят, че има ясно изразен недостиг на работници. От друга страна българските работници продължават да напускат страната, което донякъде е и причината за официалното намаляване броя на безработните.
 
Както признават и държавните институции, голяма част от реално безработните не намират смисъл да се регистрират в бюрата по труда, следователно реалната безработица е значително по-висока. Същевременно Министерството на труда и социалната политика години наред се опитва да прогнозира нуждите от специалисти в различни икономически сектори, за да коригира предлагането спрямо търсенето на трудовия пазар, но без успех, коментират организаторите. Според тях големият брой неизвестни води до прилагането на все по-хаотични управленски мерки.
 
В рамките на настоящото проучване ще бъдат проведени три регионални срещи между работодатели, синдикални организации и местни бюра по труда, с цел уточняване на причините за нивата на заетост и безработица. Изводите и препоръките ще станат част от официални становища и позиции на синдикати и ще бъдат представени на срещи с парламентарно представени партии.