/ Община Асеновград
Почистват коритото на река Чая в регулацията на Асеновград, съобщиха от Общината.

Река Чая вече е защитена зона

Разчистването на растителността започна от местността „Мелницата“ и ще приключи до моста на околовръстното шосе. Коритото - в частта до Спортна зала "Асеновец" - ще бъде изцяло почистено.

За участъка от "Пешеходния мост" до споменатата спортна зала и моста на околовръстния път, бе дадено разрешение от Междуведомствената комисия, представители на Басейнова дирекция, РИОСВ - Пловдив и Дирекция "Горско стопанство" за премахване на 20 дървета и всички саморасли такива около тях.

Община Асеновград

Идеята на почистването на река Чая е да се осигури проводимостта на речното корито при обилните пролетни дъждове и предстоящото снеготопене. Около година отне на община Асеновград да извърви целия законов път за почистване на растителността от речното корито.

Есента на миналата година бе почистено коритото на река Чая в участъка на село Бачково. Цялостното почистване на реката е предвидено да приключи до края на март.