/ снимка: Община Пловдив
Най-голям брой от преселващите се - 21 320 души, са избрали за ново местоживеене Област Пловдив, сочи доклад на НСИ.

През 2020 г. 197 242 лица са участвали в процесите на вътрешна миграция.

Според последния доклад на НСИ за населението и демографските процеси за 2020г., 37 364 души са променили своя настоящ адрес от чужбина в България. 47,6 процента от завърналите се българи са под 39-годишна възраст, като цели 80 на сто са в работоспособна възраст.

Близо 3000 от тях са се преместили именно в Пловдив, което прави общата стойност на новозаселилите се в областта над 24 000 души. За самия град Пловдив статистиката също е рекордна - над 9000 души са избрали града за своя нов дом - с 1500 повече от през 2019 г.

В Пловдив и близките населени места живеят над 500 000 души според НСИ, които обаче няма как да отчетат хората без регистрация. В областта постоянно регистрирани са 666 398 души, които представляват 9,6 процента от населението на България,
БТА