Обсъждат проблемите на възрастните с умствена изостаналост
Обсъждат проблемите на възрастните с умствена изостаналост / netinfo
Проблемите на възрастните хора с умствена изостаналост и възможностите за предоствяне на услугата “Защитено жилище” ще обсъждат на кръгла маса представители на местното управление и експерти.

Проектът се финансира по програма ФАР и се реализира от Община Пловдив, Медицинския колеж и Съюза на хората с увреждания.

Днес ще бъде създаден Обществен съвет, който ще има задача да привлече общественото внимание върху специфичните проблеми на старите хора с умствена изостаналост и разрешаването им чрез предоставяне на нужните социалните услуги. По време на форума се очаква да бъдат представени и европейските модели за реализация на подобни проекти.