/ Искра Койчева
Общинските съветници в Пловдив се събират днес на последната си за тази година сесия, по време на която ще гласуват няколко важни за общината решения. За първи път пловдивските старейшини ще работят в събота, като мотивът за това е, че се опитват да спазят сроковете за приемане на бюджета. 

Сред най-важните предложения, които ще се обсъждат, е поемането на дългосрочен дълг до 120 млн. лв. Кредитната линия се отпуска от Европейската инвестиционна банка, като с нея ще се финансират инфраструктурни обекти. Преговори за отпускане на подобен заем се водели още от 2016 година, а в края на 2019-та  Европейската банка сама е изпратила предложение до ресорния зам.-кмет.

Предложението на банката е за транш от 50 000 000 евро с падеж 25 години, гратисен период за сумата на главницата до 2027 година и лихва под 1%. Обектите, които могат да се финансират с този заем са разделени на четири групи. 

ГЕРБ взе повечето комисии в ОбС на Пловдив

На сесията ще се гледа също план сметката за сметопочистването на Пловдив. Планираните разходи за догодина надхвърлят 42 млн. лв., като 37,6 млн.лв. от тях ще бъдат осигурявани от такса смет. Близо 12 млн. лв. ще са за сметопочистване и сметоизвозване, като от тях 200 хил. ще са за закупуване на нови контейнери. Други над 21 млн. лв. ще са за почистване на улиции прилежащи територии, като от тях над 16 млн. ще са за заплати на персонала на ОП "Чистота". 

На сесията ще се предложи да се увеличат промилите за такса смет от 1,5 на 1,8. С 0,3 промила скача и таксата смет за незастроени имоти на граждани. За останалите дейности не се предвижда промяна.

Александър Държиков е новият председател на Общинския съвет в Пловдив (СНИМКИ/ВИДЕО)

Ще бъде гласувано и предложение за промяна на размера на някои данъци, като например данък МПС. 

Ще се гласуват също новите структури на администрациите в районите "Северен", "Южен" и "Източен". 

Съветниците трябва да разгледат искането на Община Пловдив за безвъзмездно управление на Небет тепе. Освен това те тряба да прекратят концесията с футболен клуб "Ботев". 

Рокади в ОбС на Пловдив, девет се отказват от мандатите си

Ще бъде гласуван нов член на УС  на общинската фондация "Пловдив 2019". Предлага се това да бъде директорът на гимназията за сценични кадри в Пловдив Николай Томов.

Ще бъде удължен също срокът на концесията за подлез Археологически на Културен център "Тракарт" до лятото на 2023 г.