Министър прави първа копка на новата канализция в Перущица
Министър прави първа копка на новата канализция в Перущица / netinfo
Министър Джевдет Чакъров направи първа копка на канализацията в гр. Перущица днес. Проектът, който е на стойност 1 млн. и 155 хил. лева, се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Решението за отпускане на средствата за изпълнението му бе взето от Управителния съвет на екопредприятието през юни тази година. С изграждане на канализацията в Перущица ще се подобри водната услуга за населението и ще се намали замърсяването на р. Потока, която попада в басейна на р. Марица.