/ МУ-Пловдив
Четирима са кандидатите за ректор на Медицински университет-Пловдив.

Информационен ден на Инициативата за иновативни документи в МУ-Пловдив

На 13 септември, Общото събрание трябва да избере човек за поста измежду проф. Николай Бояджиев - декан на Медицинския факултет, проф. Мариана Мурджева - зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност, проф. Илия Баташки и проф. Карен Джамбазов - изп. директора на УМБАЛ „Свети Георги“.
 
Паркинг и малък площад изграждат до общежития на МУ в Пловдив

Ректорът на МУ-Пловдив се избира чрез тайно гласуване от Общото събраниe на ВУЗ-а. То е негов висш орган за управление с 4-годишен мандат.

Петима кандидат-студенти се борят за едно място в МУ-Пловдив

Състои се от представители на академичния състав на основен трудов договор, представители на административно-стопански персонал,представители на студентите и докторантите от всички звена и от научно-преподавателския състав на Университетската болница.