/ МУ-Пловдив
Зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще вземе участие в Информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти. Той ще се проведе в Медицински университет-Пловдив.

Паркинг и малък площад изграждат до общежития на МУ в Пловдив

Ще се включат още представители на Министерството на здравеопазването и на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, както и представители на академичните среди и бизнеса.

Петима кандидат-студенти се борят за едно място в МУ-Пловдив

На събитието ще присъстват още Николас Креф, главен мениджър на Европейската Федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, д-р Даниела Дариткова - председател на парламентарната комисия по здравеопазване, и заместник-ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Строят нов учебен корпус на Медицинския университет в Пловдив

Инициативата за иновативни медикаменти е съвместен проект на Европейския съюз и Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации, създаден да подкрепи разработването на по-качествени и по-безопасни медикаменти за пациентите.

Целта на информационния ден е да предостави практически познания и ноу-хау на учените и бизнеса в България за включване в чуждестранни научни и бизнес мрежи и за реализиране на публично-частни партньорства в рамките на инициативата.