Бойко Борисов инспектира Интермодалния терминал край Пловдив

/ Пресцентър, Министерски съвет
Премиерът Бойко Борисов посети намиращия се в близост до жп гара Тодор Каблешков Интермодален терминал Пловдив (ИМТ). Съоръжението е давано за пример като най-успешното публично-частно партньорство в България. Обемът на товарите през последната година надвишава трафик прогнозите по проекта.

Към момента се обработват около 40 000 товарни контейнери годишно, а пълен капацитет на работа се очаква да бъде достигнат през 2020 г. Дневно се обработват 1,5-2 влака в посока от и към Турция.

Интермодалният терминал създава условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт и по този начин подобрява интермодалността в Югоизточния регион на ЕС. Чрез проекта се създават оптимални условия за подобряване на екологичната обстановка в страната, подпомага се транспортния и логистичен сектор, което дава сериозен тласък в общото икономическо развитие на регионално и национално ниво.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ с обща стойност 11,9 млн. лева от които 2,1 млн. лева безвъзмездна помощ от ЕС. Изграден е в периода май 2015-март 2017 г., а през декември 2017 г. е отдаден на концесия.

Пресцентър, Министерски съвет

Терминалът се намира до жп гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив и е разположена на магистралната жп линия София-Пловдив.

Върху площ от 71 450 кв.м са изградени терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, площи за митнически контрол и митнически склад, зона за обслужване на мобилната техника на терминала, паркинги за товарни и леки автомобили и контролно-пропускателен пункт.