Администрацията на Пловдив е раздута с 25%, според икономисти
Администрацията на Пловдив е раздута с 25%, според икономисти / sxc.hu
Администрацията на Пловдив е раздута с 25%, според икономисти
78981
Администрацията на Пловдив е раздута с 25%, според икономисти
  • Администрацията на Пловдив е раздута с 25%, според икономисти

Администрацията на град Пловдив е раздута и неефективна. Това се казва в експертно становище, разработено от Съюза на икономистите в България (СИБ).

От него става ясно, че 9611 човека в Пловдив са на бюджетна издръжка, което в проценти, спрямо обслужваното население е много над средното за страната, а и за Европа.

Според икономистите местната администрация е с около 15% повече, отколкото трябва да бъде.

От анализа, представен от проф. Кръстьо Петков, Пловдие е изправен пред 3 основни опасности в следващите няколко години. Риск от свръх задлъжнялост, риск от отблъскване на инвеститорите и административна неефективност.

 

Петков посочи, че размерът на дълга на Пловдив за тази година, като процент от собствените приходи и изравнителни субсидии от държавата е над 66%. За сравнение за Бургас този процент е близо 37, а за Варна малко над 38. По отношение на тенденцията града да отблъсква инвеститори, Кръстев не можа да посочи конкретна причина, но отбеляза, че в национален мащаб това се дължи на неефективната съдебна система, корупцията и бюрокрацията.