/ iStock/Getty Images
93,8% от класираните 2933 деца за прием в първи клас в Пловдив, са приети по първо желание.

В класирането взеха участие 3082 деца, като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой на обявените 3325 свободни места все още не са заети 392.

За класираните деца предстои записване в училищата до 22 юни. Заради противоепидемичните мерки, е необходимо родителите да посетят интернет страницата на учебното заведение, в което са класирани децата им или да се свържат с негов представител, за да уточнят времето за записване.

В срока за записване родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като тя е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН.

Некласирани са 149 деца, от които за 117 деца родителите са избрали само едно единствено желание. При по-голяма част от тях желанието не е училището в района, на който детето е адресно регистрирано.

9 от некласираните деца са регистрирани в района на училището през последната 2021 г. Само в едно от училищата, поради намаления брой свободни места, има некласирани деца, регистрирани през 2019 и 2020 г. Сред некласираните 149 деца има 19, които нямат адресна регистрация в Пловдив. 51 деца са  приети, въпреки че имат адресна регистрация  извън града.

До 23 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 30 юни. 
община Пловдив