/ dariknews.archive
Желание на частна фирма за благоустрояване и паркоустрояване на част от междублоковото пространство между блокове „Крали Марко” и „Мизия” удовлетвори Общински съвет.

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да сключи договор за кредит с ФЛАГ

На сесията членовете на местния парламент одобриха постъпило предложение от „Радмари груп” ЕООД, който в качеството си на собственик на жилищна сграда е заявил желание да разработи и изпълни за своя сметка дейностите в този район, в непосредствена близост до собствения му имот.

Отложиха обсъждането на наредбата за общинските жилища

Целта на инвестиционните намерения е подобряване качеството на обитаване на жилищната зона, а именно:


- подобряване привлекателността и качеството на експлоатация на жилищната среда чрез обновяване на околното пространство;
- обновяване и подобряване на зелените площи и местата за рекреация;
- засаждане на дървесна, цветна и храстова растителност, обособяване на цветни петна, затревяване, монтаж на пейки;
- подновяване на настилката на съществуващи тротоари;
- осигуряване на улеснен достъп на хора с увреждания;
- увеличаване на броя паркоместа в района.