С трансгранична среща приключи проект Общи корени
С трансгранична среща приключи проект Общи корени / archiv.DarikNews

В резултат от завършващия проект „Общи корени" по Програма „Младежта в действие" - младежки обмени, реализиран в партньорство между румънската Асоциация за неформално образование D"ACCORD" и Младежки информационно-консултантски център „Интелект" - Плевен, в края на миналата седмица в Плевен беше осъществена трансгранична среща.
Гости бяха представители от Национален колеж „Александру Куза" и Технически колеж „Данубиус" - Корабия, Румъния, които посетиха колегите си от Математическа гимназия „Гео Милев" - Плевен, ДФСГ „Интелект" Плевен и Център за работа с деца - Плевен.

По време на реализирането на дейностите по проекта, който беше с продължителност 6 месеца, бяха използвани различни форми на дебат и диалог с младите хора, водиха се разговори за намалените икономически възможности, езиковите трудности и потребността от изучаване на чужди езици.

Участниците в проекта имаха възможност да се срещнат с изявени майстори на народни занаяти, които продължават да творят изкуството и днес на национално и международно ниво, създавайки и нови съвременни форми на бизнес.

Проектът помогна на младите участници да си направят равносметка за своето професионално и личностно израстване, стимулира у тях стремеж към търсене на нови форми за комуникации за развитие и най-вече им помогна да си дадат равносметка... Къде са? Колко са постигнали ? Могат ли още и защо?

В резултат на този проект за периода от 15 до 17 юни 2012 г., се проведе работна среща в Плевен между румънски и плевенски училища с цел обмяна на опит и сключване на партньорски договори.
На работната среща, бяха представени положителните практики в трансграничния регион в сферата на образованието, различни иновативни практики, реализирането на проекти с младежка насоченост и генерирането на идеи за бъдещи проекти и съвместни международни кампании и инициативи.

Като кулминация на срещата, Милен Първанов - ръководител на Младежкият център връчи сертификати Youthpass на младежите взели участие в реализацията на проекта.
Към края беше развита и идея за нов бъдещ съвместен проект включващ няколко трансгранични училища. Целта му ще е насочена към насърчаването на младежкия обмен, създаване на партньорства и личностно развитие на младите хора от трансграничния регион.

На следващата среща през септември идеята вече ще бъде „облечена" в проект с който училища от Плевен и Румъния ще кандидатстват по европейска програма за финансиране.