РЗОК Плевен ще обжалва решения на съда по случая с мъртвите души
РЗОК Плевен ще обжалва решения на съда по случая с мъртвите души / netinfo

РЗОК Плевен спечели делата за „мъртвите души” на 85 процента до момента, 16% от жалбоподателите вече са възстановили неправомерно взетите суми. Това се казва в разпространено до медиите съобщение от пресцентъра на Районната здравна каса в Плевен.

След извършени проверки на общопрактикуващи лекари, директорът на РЗОК Плевен е издал общо 222 писмени покани за възстановяване на неоснователно изплатени капитационни суми за починали пациенти. От тях 59 са обжалвани пред Административен съд Плевен, по 21 от жалбите съдът е прекратил образуваните производства и е оставил без разглеждане жалбите на изпълнителите на медицинска помощ поради наличието на нередовности, които не са отстранени в определения от съда срок.

В 25 от излезлите решения, съдът е потвърдил писмената покана на директора на РЗОК Плевен в частта за главницата. С две от решенията писмените покани са потвърдени изцяло като правилни и законосъобразни. В други пет случая писмената покана е изцяло отменена от съда, но РЗОК Плевен ще ги обжалва по предвидения в Административно процесуален кодекс ред, се казва в прессъобщението. По пет от производствата сумите са събрани по договорения между страните ред. Срещу седем от решенията изпълнителите са депозирали жалби до Върховния административен съд.

“Казусът с неправомерното изплащане и получаване на капитационни суми за умрели пациенти е започнал от август 2005 г. и е приключил след 19 месеца през февруари 2007 г. по време на предишното ръководство на РЗОК Плевен с директор д-р Димитър Куцаров“, пише в заключение в съобщението. Възстановяването на сумите е за периода януари 2006 г. до февруари 2007 г.