При навършени години за пенсия, решението за над 50% увреждане става пожизнено
При навършени години за пенсия, решението за над 50% увреждане става пожизнено / archive.dariknews

С постановление на Министерския съвет от началото на август 2013 година се въвежда изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за интеграцията на хора с увреждания. За това информира Вацка Хорозова - директор на регионална дирекция "Социално подпомагане" - Плевен.

Важна промяна в правилника е тази, отнасяща се до хората, които имат нужда да закупуват или ремонтират медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработвани по индивидуална поръчка.

До сега срокът за отчитането на отпуснатите средства е бил един месец от подаването на молбата - заявление, а след въвеждането на промяната, отчитането ще става до 90 дни от получаването на целевата помощ. Така ще се премахне неудобството от забавянето, което често възниква, при изработването на помощни средства по индивидуален размер като протези, обувки. До сега в едномесечния срок от издаването на заповедта и отпускането на парите, ползвателите на тази услуга са подлежали на санкции или възстановяване на отпуснатата сума.

Друга промяна в правилника за прилагане на закона за интеграцията на хора с увреждания е, че при степен на увреждане от 50% и над 50 на сто, след навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия по смисъла на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, решението на ТЕЛК, издадено на гражданина става пожизнено.
До сега това е ставало след навършване на 70-годишна възраст.