Представят новата Рамкова програма за интегриране на ромите
Представят новата Рамкова програма за интегриране на ромите / Sofia Photo Agency

Новата Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010-2020 год. в Плевен ще бъде представена на 12 юли, информират от пресцентъра на Областна администрация.

В понеделник от 14.00 часа, в Заседателната зала на администрацията, ще се проведе заседание на областния експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Тогава представители на Съвета за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет и дирекция "Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности" в Министерството на труда и социалната политика ще разяснят Рамковата програма.

Тя беше приета с Решение на Министерския съвет на 12 май тази година.