/ УМБАЛ„Света Марина“
С последно поколение ядрено-магнитен резонанс ще осигурява най-висок стандарт в образната диагностика
От началото на ноември, Университетска Болница „Света Марина“-Плевен ще надгради високотехнологичната артилерия в диагностиката и изследванията, които предлага на своите пациенти, с последно поколение апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM AERA 1.5Т. Ядрено-магнитният резонанс на лечебното заведение се наложи като еталон за най-висок стандарт в качеството на образите и комфорта за пациентите.

Започва Международна студентска научна конференция, част от юбилейните събития в МУ-Плевен

Апаратът осигурява широк набор от изследвания и с високите си технически параметри гарантира използването на новоразработените приложения и изследвания. С ядрено-магнитния резонанс от последно поколение се гарантира получаването на висококачествени образи при целотелесни изследвания, специализирани изследвания на главен и гръбначен мозък, опорно-двигателния апарат, коремни органи и други.

УМБАЛ„Света Марина“

До момента в България има инсталирани осем такива апарати във водещи иновативни здравни заведения, сред които Военно-медицинска Академия-София, УСБАЛО-София, УМБАЛ-Софиямед-София, МБАЛ Уни Хоспитал-Панагюрище и други.

Висококвалифицираният екип от специалисти по образна диагностика премина интензивен обучителен курс на вече инсталирания и работещ ядрено-магнитен резонанс в Медицински център „Света Марина“. Екипът е в състав: д-р Димитър Ангелов, д-р Тихомир Стоянов, рентгенов лаборант Ваня Вълова и лекар-специализант Мирела Василева.

Безплатни скринингови прегледи за три вида рак организират в Плевен

Многобройни са предимствата за пациентите на високотехнологичния магнитен резонанс в Медицински център „Света Марина“, сред които основните са: Отворът на гентри от 70 см и малката дълбочина на гентри осигурява максимален комфорт за пациента и позволява преглед на всякакви пациенти - трудно подвижни, с клаустрофобия и в особена позиция.

По време на изследването не е необходимо препозициониране на пациента и голяма част от изследванията могат да се провеждат с краката напред като по този начин значително се подобрява комфорта за пациента. Уникална за апарата е и технологията QuietSuite, редуцираща шума, придружаващ изследванията, с до 97%.

Tim 4G технология - използване на многоканални бобини с възможност за комбиниране в едно изследване на няколко бобини или отделни бобини, което осигурява много високо качество на образа.

Кабинет по хранене и диететика отвори врати в МЦ „Света Марина“ - Плевен

Максималният брой от 204 бобини елементи осигуряват сигнал с изключително високо качество и по този начин необходимата информация за модерните приложения за изследване.

Dot (Day optimising throughput) технология - осигурява асистиране по време на изследването с оглед на бързо персонализиране на параметрите на изследването спрямо конкретния пациент.

УМБАЛ„Света Марина“

Стратегията на сканиране може да се смени много бързо в съответствие с клиничните показания и състоянието на пациента. С новото поколение апарати се въвежда DotGo - следващо поколение на Dot технологията, която допълнително подобрява интуитивното използване на протоколите и получаване на качествени резултати от изследванията.

С използването на Tim 4G и Dot технологиите времето за изследване на един пациент е с до 50% по-кратко в сравнение с такова изследване на друг апарат със сила на магнитното поле 1.5Т. Апаратът има капацитет за преглед на над 60 пациента на ден.