Подписаха предварително споразумение за съвместен българо-румънски проект
Подписаха предварително споразумение за съвместен българо-румънски проект / obladmin.pleven

На 1 юли между областният управител на Плевен Ралица Добрева, градския управител на Община Калафат Дан-Ливиу Витртупеану и председателя на УС на Фондация „Перпетуум - мобиле" Габриела Антонова бе подписано предварително споразумение за реализирането на съвместен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020.

Подписаха предварително споразумение за съвместен българорумънски проект
netinfo

Работното заглавие на проекта е „Подобряване качеството на туристичeските атракции и развитие на екотуристически продукти по поречието на Долен Дунав". С полагане на подписите си под документа страните се ангажират с подготовката и разработването на проекта. В него се предвижда да бъдат реализирани дейности за подобряване на инфраструктурата в Защитена местност "Кайлъка", както и закупуване на подходящо оборудване и машини за поддръжка на парка.

Проектът трябва да бъде депозиран в Съвместния технически секретариат на Програмата до 30 юли 2015 г.
След подписване на предварителното споразумение гостите от Румъния разгледаха Кайлъка и Панорама „Плевенска епопея"