Подадени са десет проекта за преустройство на казармата в Ловеч

/ archive
Десет проекта за преустройство на бившата казарма са подадени в Община Ловеч, съобщават от там. Конкурсът беше за урбанистично-архитектурна концепция за преустройство на казармата в центъра на града в парк. Срокът приключи на 15 април. Предстои проектните предложения да бъдат разгледани и журирани.

Приемат предложения за благоустрояването на бившата казарма в Ловеч

Участниците трябваше да предложат оригинални идеи, като вземат под внимание и обществените нагласи, включени в програмното задание. Бъдещият градски парк трябва да е с многофункционални зони с открити сцени, спортни площадки, кътове за отдих и други.

Така старата казарма ще стане предпочитано място за отдих и развлечения. Съгласно действия подробен устройствен план казарменият терен с площ 67 хил. кв. м е отреден „за парк”.

В него има съществуващи сгради, част от които е възможно да бъдат пристроени и надстроени. Конкурсът беше открит и анонимен. Ще бъдат присъдени награди на участниците, класирани на първите три места - за първо място 5000 лв., за второ - 3000 лв., за трето - 1000 лв.