По проекти на МК, ч-ще Съгласие попълни библиотечния си фонд и обнови част от интериора си
По проекти на МК, ч-ще Съгласие попълни библиотечния си фонд и обнови част от интериора си / archive.dariknews

Читалище „Съгласие" спечели финансиране по два проекта от първата конкурсна сесия на Министерство на културата в направленията „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд" и „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства".

Читалищната библиотека вече е закупила 70 нови заглавия за сумата от 1800 лв. Набавени са продължаващи многотомни издания на БАН, заглавия в областта на демографските проблеми и човешките ресурси. За заемните книги за деца и възрастни са подбрани търсени автори и заглавия художествена литература.

Със собствени средства читалището реализира ремонт на покрива на сградата, подменени са работните бюра и преградните стени в библиотеката, а също така там са поставени и нови панорамни прозорци.