Отбелязваме Международния ден на донорството
Отбелязваме Международния ден на донорството / dariknews.bg

Мвждународният ден на донорството се отбелязва от 1996 година на различна дата през октомври, по инициатива на швейцарския лекар проф. Филип Морел с подкрепата на Съвета на Европа и Световната здравна организация, за да се насърчава донорството.

В страните от Европейския съюз близо 60 000 души се нуждаят от трансплантация на органи. У нас от животоспасяващите операции се нуждаят над 860 души, като най-много са чакащите за бъбрек - 807 човека.

От 1998 година, Денят на донорството започва ежегодно да се подготвя от Съвета на Европа. Досега домакини на основното събитие са били 11 различни държави - Швейцария, Австрия, Португалия, Швеция, Кипър, Гърция, Турция, Ирландия, Словения, Германия, Грузия.

Донорство на човешки органи или тъкани се извършва или от жив донор, или от починал наскоро, за да бъде присаден върху болен пациент в името на хуманна медицинска цел, а и често за спасяването на човешки живот. Органите, предмет на донорство са сърце, бял дроб, черен дроб, бъбреци, панкреас, черва, роговица на окото, а тъканите са мускули, сухожилия, вени и други.

С развитието на модерната медицина, чрез донорството може да се спасят много човешки животи, но за това е необходима по-голяма обществена информираност. Това може да улесни идентифицирането на донори и по такъв начин да увеличи наличността на органи.
От своя страна, донорството предизвиква различни дискусии в обществото за това, дали е морално и за живота след смъртта.