/ iStock/Getty Images
Онлайн въпросници ще помагат на ученици и техните семейства за превенция на употребата на наркотици, съобщиха от Превантивно-информационния център (ПИЦ) в Плевен.  

Целта е информацията от анкетите да послужи като мост между експертите и младежите в риск, за да бъдат взети навременни мерки след оценка на ситуацията и нуждите им. Всеки, който попълни въпросник, ще получи кратка препоръка или ще бъде насочен за консултация със специалист - за допълнителна оценка и превенция, в случай че това е необходимо, посочиха от ПИЦ.

Въпросниците са предназначени за ученици на възраст 12-19 г., техните близки и семейства. Тестването е анонимно, безплатно и доброволно. В помощ на учениците и родителите ще бъдат достъпни също така онлайн дискусии и експертно мнение по битуващи митове, свързани с употребата на наркотици.

Интерактивните онлайн инструменти са изработени от психолозите от сдружението "АРЗ Солидарност" в тясно сътрудничество с експерти от Националния център по обществено здраве и анализи.

Въпросниците са в три варианта: за ученици, за родители и за учители, педагогически съветници и училищни психолози. Те могат да бъдат открити на сайта: picpleven.org.
БТА