/ ThinkStock/Getty Images
Най-много средства са определени за образование
Община Плевен ще разполага с бюджет от над 156 милиона лева за тази година.

Според справка с приетия през 2021 г. бюджет, увеличението е с около 30 милиона лева. Основният финансов документ бе приет днес на сесия на Общинския съвет, като бе разгледан под точка номер едно в дневния ред.

Първото бебе на Плевен за 2022 г. получи подаръци от кмета Георг Спартански (СНИМКИ)

След близо двучасово обсъждане и предложения за промени, общинските съветници приеха бюджета на Плевен с 32 гласа "за", 8 "въздържал се" и нито един "против", съобщиха от Общината.

Общият размер на бюджета е 156 353 023 лв., от които приходи за "държавни дейности" - 93 248 594 лв., и "местни приходи" - 63 104 429 лв. На база приходите е формирана и разходната част в същия размер. 

Най-много средства ще бъдат насочени към функция "Образование" - общо 67 173 694 лв. За жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда предвидените средства са 22 819 011 лв. За икономически дейности и услуги финансирането е в размер на 9 686 961 лв. За здравеопазване са предвидени 8 226 678 лв. и т.н.

Капиталовите разходи с бюджетни средства за тази година в община Плевен са в размер на 14 641 247 лв. Сред обектите, включени в Инвестиционната програма, са проектиране на
Общ устройствен план на община Плевен; ремонт на противопожарната система на Панорама "Плевенска епопея 1877"; разширение на гробищен парк "Чаира"; основен ремонт на пешеходна зона от Драматично-куклен театър "Иван Радоев" до ул. "Полк. инж. Цветан Лазаров" и други.

Пълният списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране, е част от решението за Бюджет 2022. 635 892 лв. са средствата за кметствата в община Плевен - това са 16 села и град Славяново. 

И тази година семейството на първото родено бебе на община Плевен получава 600 лв. еднократна помощ, по 500 лв. ще се предоставят на жителите на общината, навършили 100 години, ще бъдат подпомагани деца с изявени дарби за участията им в състезания.
БТА