/ БГНЕС
Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков откри нов високотехнологичен център "Леонардо да Винчи" в Медицинския университет в Плевен.

МУ-Плевен ще закупи терен за факултет по ветеринарна медицина

Иновативното медицинско звено е създадено с инвестиция от близо 24 милиона лева в партньорство с Медицински университет-Варна и Института по роботика към Българската академия на науките (БАН), посочиха от висшето училище.

След като разгледа центъра, министър Денков заяви, че е впечатлен от постигнатото. "Когато има средства, желание и организация можем да видим малки чудеса и в България и трябва да ги оценяваме", каза той.

"Това, което видяхме като лаборатории е на изключително високо европейско, световно ниво. Мога да го кажа и като специалист в области, които видяхме в част от лабораториите", отбеляза акад. Денков.

По думите му оттук нататък започва другата дейност - как да се използва базата по най-полезния начин за обществото. "Имаме не просто апаратура, а лаборатории с експерти, които също могат да работят на много високо ниво.

Някои от тях са се върнали от чужбина в България и това е още една причина, поради която от една страна трябва да инвестираме в научна апаратура, а от друга - да очакваме високи резултати.

Защото хората, които се връщат от чужбина, идват с нови знания, нови методи, нови идеи, които комбинирани с нашите в България, могат да дадат резултати,  които никой в света не би могъл да постигне", изтъкна министърът.

Той разкри, че се чувства доволен и щастлив, защото всичко, което се очаква от една такава инициатива е налице. "Центърът е уникален за България по темите, по които се работи в медицината - много съвременни методи, комбинирани по много уникален начин.

Ще обсъждаме възможности да се развива, защото имаме изключително висока експертиза”, коментира министърът. Той каза също, че центърът може да допринесе за развитието на обучение и образование и по на запад от Плевен.

"Центърът за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия "Леонардо да Винчи" е изграден, за да реализира високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти", подчерта ректорът на университета, проф. д-р Добромир Димитров.

Над 300 са новоприетите чуждестранни студенти в Медицинския университет в Плевен

"Целта е да повиши конкурентоспособността и да стимулира предприемачеството, да създадат възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на нови знания и технологии, обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика и други", поясни ректорът.

Проектът е финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност е 23 695 179,29 лв., от които 20 140 902,40 лв. европейско и 3 554 276,89 лв. национално съфинансиране.
БТА