/ МУ-Плевен
Медицинският университет в Плевен ще закупи терен, върху който ще построи сграда за бъдещия си факултет по ветеринарна медицина, съобщиха от МОН.

Правителството възложи на ректора на висшето училище да сключи договор за придобиване в полза на държавата на 22 454 кв. м. в Плевен.

Над 300 са новоприетите чуждестранни студенти в Медицинския университет в Плевен

Сега те са частна общинска собственост. Цената на сделката е 1 862 000 лева, които ще са за сметка на бюджета на университета.

От датата на придобиване имотът ще бъде обявен за публична държавна собственост и предоставен безвъзмездно за управление на Медицинския университет.

В новия факултет в Плевен ще се подготвят ветеринарни специалисти, каквито в момента не се обучават в Северозападния район, а са необходими за местната икономика.