/ МУ-Плевен
Медицински университет-Плевен завоюва първа награда във възрастова група 19+ в конкурс, обявен от Центъра за развитие на човешките ресурси по повод на Европейската седмица в България, съобщиха от висшето училище.

Националната инициатива, чиято цел бе да популяризира общоевропейските ценности, бе организирана от Националното звено за координация по дейност eTwinning за България с подкрепата на Програма "Еразъм+" и други.

МУ-Плевен обяви кандидатстудентска кампания с виртуални срещи и повече дати за конкурсни изпити

Основните критерии, по които бяха оценявани кандидатурите, са иновативност, мащабност на дейностите, резултати. В конкурса участваха 38 институции от цялата страна.

Медицински университет се включи активно в кампанията с поредица от събития. Със съдействието на Регионалния академичен център бе представена пътуваща изложба "Българският принос в културно-историческото многообразие на обединена Европа", викторината "Познаваш ли Европа?", създадена от доц. Теодора Вълова, и други инициативи.

В тях участваха български и чуждестранни студенти от специалност "Медицина". От Медицинския колеж присъстваха бъдещи медицински лаборанти, помощник-фармацевти и медицински козметици.

По покана на организаторите към честванията се присъединиха и средношколци от Професионална гимназия по туризъм. Събитието привлече много преподаватели - член-кор. проф. Григор Горчев, ректорът проф. Добромир Димитров, доц. Е. Бързашка, посочва от университета.
БТА