/ Община Плевен
Община Плевен е стопанин на централната част от парк "Кайлъка", съобщиха от Общината.

Това стана възможно в изпълнение решение на Министерския съвет от 7 декември 2020 г. На 22 януари е сключен договор между областния управител и кмета на община Плевен за безвъзмездно предоставяне за управление на 37 имота, публична държавна собственост, в Защитена местност "Кайлъка".

Няма да се променя такса смет и през следващата година в Плевен

Те са в централната част на парка - от тролейбусна спирка "Моста" до хотел "Кайлъка". Кметът на Плевен вече е възложил дейностите за почистване на зелените площи, дървесната и храстова растителност и паркоустройството на тази територия на общинската фирма "Паркстрой".

Днес е извършена първата уборка на зелените пространства и почистване на съдовете за смет. През зимния период работниците ще извършват това всеки петък и понеделник, а през летния период - по-често.

Предстои след съгласуване с РИОСВ и Регионалното управление на горите да се извърши прочистване на храстовата растителност. При подходящи климатични условия ще бъдат ремонтирани детски площадки, алейни настилки, осветление, пейки. Ще бъде почистено и коритото на река Тученишка.

Общинските власти отправиха апел към всички жители на Плевен и техните гости да опазват природното богатство на града - парк "Кайлъка".