/ iStock/Getty Images
Общият размер на бюджета на Община Плевен за 2021 година е 125,643 млн.лв. - проектът е публикуван на сайта на Общината.

Приходите за държавни дейности са 84,8 млн.лв., а местните приходи - 40,7 млн.лв. Със Закона за държавния бюджет за Община Плевен са предвидени 79,5 млн.лв.

От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 74 млн.лв, трансфери за местни дейности - 3,6 млн.лв. - обща изравнителна субсидия 3,3 млн.лв. и 300 300 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

Община Плевен от днес е стопанин на централната част от парк „Кайлъка”

Целевата субсидия за капиталови разходи е 1,9 млн.лв. Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности, са общо 74 млн.лв., а тези за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 40,7 млн.лв.

Проектът за Бюджет - 2021 ще бъде представен публично на 10 февруари в общинската зала "Катя Попова", от 17:00 часа. Ще се допусне запълване до 30 на сто от капацитета на залата, а носенето на маски ще бъде задължително.

Бюджетът на Плевен за миналата година бе близо 112 млн. лв.