/ Фейсбук профил на Бойко Борисов
Община Плевен прехвърля безвъзмездно своя собственост за изграждането на автомагистрала "Хемус" на Агенция "Пътна инфраструктура". Общинският съвет даде съгласие с голямо мнозинство, съобщиха от общината.

С решение от април 2020 г. ОбС е дал предварително съгласие за прокарване трасето на АМ "Хемус" в участъка от км 137+800, км.139+340 до км 167+572. С писмо до общината от 8 януари тази година АПИ посочва, че е одобрен план за втория етап на обекта - между път II-35 Плевен-Ловеч и път I-5 Русе-Велико Търново. За реализиране на проекта е необходимо

Община Плевен да дари на АПИ части от общински поземлени имоти, през които ще премине трасето в землището на село Бохот.

39 съветници са дали съгласие за промяна характера от собствеността в частна общинска собственост на засегнатите части от имоти - пасища и селскостопански, горски, местни и ведомствени пътища, за да стане възможно изграждането на трасето на АМ "Хемус", като тази собственост бъде дарена на АПИ.
БТА