/ iStock/Getty Images
Инж. Климент Тодоров е новият управител на ВиК - Плевен.

Тодоров е завършил Техникум по строителство "Никола Фичев" в Плевен. Дипломирал се е като строителен инженер в Университета по архитектура, строителство и геодезия с придобита квалификация ВиК инженер "Мрежи и съоръжения" през 2004 г. Професионалния си път започва в строителни фирми в частния сектор като технически ръководител, отговарял е за организацията и управлението на строителни обекти.

ВИК-Плевен: Гражданите да самоотчитат потреблението на вода

Във ВиК сектора инж. Тодоров влиза в средата на 2012 г. В структурата на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен е от девет години, бил е ръководител пречистване - главен технолог в Пречиствателна станция за отпадъчни води в село Божурица.

Ръководството на ВиК Холдинга разчита новият управител на водното дружество да следва финансова дисциплина, да внедри системи за намаляване на разходите за електроенергия, да разработи и предложи проекти за модернизиране на водопреносната и канализационната мрежи.
БТА