„Натура 2000”: Увеличават се защитените природни зони в Европа
„Натура 2000”: Увеличават се защитените природни зони в Европа / снимка: DarikNews.bg, архив

„Натура 2000” е широкообхватна мрежа от защитени територии, създадена с цел да осигури оцеляването на най-ценните и застрашени биологични видове и местообитания в Европа.

Мрежата се състои от около 26 000 територии, като последните разширения добавят 166 нови територии с площ почти 18 800 кв. км. Повече от 90% от добавената зона се състои от морска територия (17 000 кв. км), главно в Обединеното кралство, а също и във Франция, Белгия, Гърция, Кипър и Италия. „Натура 2000” е в центъра на европейската борба за спиране на загубата на биологичното разнообразие и за запазване на функциите на екосистемите.

„Натура 2000 в момента е един от най-резултатните инструменти в Европа за борба срещу загубата на биологично разнообразие. Тя играе ключова роля в стратегията ни за защита на природното наследство. Приветствам особено много разширяването спрямо европейски морски площи: защитата на европейската морска среда и уникалните й характеристики никога не са били толкова важни”, заяви Янез Поточник, европейският комисар по околната среда.