1
1 / obshtina.guljanci
Община Гулянци стартира процедурите за изпълнение на проект „Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СУ „Христо Смирненски“  Гулянци”.

Проектът е на стойност 1 818 851,12 лева и е финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ПРСР 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Договорът за изпълнение беше подписан от кмета на общината Лъчезар Яков в началото на декември. Проектът предвижда дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училището. Ще бъде извършена топло и хидроизолация на сградата и покрива, поставяне на окачени тавани, гипсокартон, шпакловане и боядисване на помещения, ремонт на санитарни възли, изцяло ще бъде подновена парната инсталация.

Проектът предвижда и изграждането на асансьор  и рампа за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, поставяне на нови врати и прозорци от PVC на помещения. Ще бъдат ремонтирани физкултурния салон и съблекалните, ще бъде изградена нова осветителна система на сградата и двора.