guljanci
guljanci / obshtina guljanci
На 25 август 2017 г. приключи работата по изпълнение на проект Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци по Процедура „Активни”. Проектът е на стойност 384 120.00 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.
 
Общата цел на проекта бе активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст, които не са обхванати нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта, с местоживеене на територията на община Гулянци. Чрез дейностите по проекта, бяха идентифицирани и мотивирани 99 икономически неактивни младежи в община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението. На същите бе предоставена възможност за включване в субсидирана заетост като работници в градинарството за период от 6 месеца. В рамките на проекта бяха осъществени мотивационно обучение на младите хора от целевата група и информационна кампания, изготвени бяха печатни материали.
 
Проекта обхвана всички населени места на общината и продължи общо 16 месеца - от 25.04.2016г. до 25.08.2017г.. В момента екипа работи по окончателното му отчитане и верификация на разходите.