Изтича срокът за заплащане на вноски по данъците
Изтича срокът за заплащане на вноски по данъците / archive.dariknews

Отдел „Местни данъци и такси" към Община Плевен напомня на своите клиенти, че на 30 октомври изтича крайният срок за заплащане на втора /последна/ вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. Следващият ден - 31 октомври е срокът и за последната /четвърта/ вноска на патентния данък.

Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в отдела или по банков път по сметка на Община Плевен.

Работното време на отдел „Местни данъци и такси" за плащания е от 8:30 до 16:30 часа без прекъсване. Ако има желаещи да заплатят в края на работното време те ще бъдат обслужени. Плащанията се извършват на гишета от 1 до 5.

Ако задължението не се заплати в срок, считано от следващия ден ще се начислява лихва за просрочие в размер на основния лихвен процент плюс 10 пункта наказателна лихва. След първи ноември действия за принудително събиране могат да се предприемат и за задълженията за 2013 година, тъй като са изтекли всички срокове за плащането им.

Проверка за дължимите суми, банкова сметка и кодове за вид плащане към местния бюджет може да бъде направена и в интернет, на адрес www.pleven.bg, секция „Местни данъци и такси".