Изпробват системите за оповестяване при извънредни ситуации
Изпробват системите за оповестяване при извънредни ситуации / archiv.DarikNews

Oт пресцентъра на Община Плевен съобщиха, че на 1 октомври в Плевен ще се извърши тестване на системите за ранно оповестяване за бедствия или въздушна опасност.

Тестът се извършва в изпълнение на чл.37, ал.1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, и за оповестяване при въздушна опасност /Обн. ДВ бр.20 от 09.03. 2012 г./.

Изпробването на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще се извърши на 1 октомври 2013 г. от 13:00 часа - чрез задействане на акустичните сигнали/сирени/.

Акустичните сигнали на сиренната система и гласовата информация за тревога освен в Плевен ще бъдат изпробвани в Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе , Смолян и София. По стандарт, проверките се провеждат два пъти годишно - на 1 април и на 1 октомври. Това е практика, въведена във всички страни от ЕС.