„Интелигентно придвижване.Силна икономика е мотото на Седмицата на мобилността тази година
„Интелигентно придвижване.Силна икономика е мотото на Седмицата на мобилността тази година / riosv-pleven

РИОСВ - Плевен и БДДР - Плевен организираха инициативи в три учебни заведения в Плевен по повод Седмицата на мобилността 16 до 22 септември. През тези дни бяха проведени екологични дискусии и презентация под мотото на кампанията тази година - „Интелигентно придвижване. Силна икономика".

На учениците от НУ „Единство" бяха раздадени светлоотразители за ученическите им раници, тефтерчета и линийки.

На 19 септември 2016 г. с учениците от ОУ „Васил Левски" се проведе дискусия във връзка със Седмицата на мобилността. Раздадени им бяха светлоотразители за раниците им.

На 20 септември 2016 г. в НУ „Отец Паисий" бе представена презентация с цел да се обясни на децата ползите от инициативата.

Европейската седмица на мобилността се провежда в периода 16 - 22 септември и цели да насърчи местните власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се включи в „Ден без автомобили" на 22 септември.

Кампанията се организира от Европейския организационен секретариат с подкрепата на ГД „Околна среда" и ГД „Транспорт" на Европейската комисия, а координатор на национално ниво е Министерството на околната среда и водите.

Фокусът през тази година е върху инициативи, насочени към ограничаване на автомобилния транспорт в градовете и върху икономическите ползи за хората, бизнеса и обществото от прилагането на добри екологични практики.