baner ban
baner ban / su ivan vazov
Секция „Дистанционни изследвания и Геоинформационни системи/ГИС/“, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) и СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен организират съвместно 3-то лятно училище EEOBSS.

Лятното училище по проект „Обучение за наблюдение на Земята в българските средни училища“ /EEOBSS/, ще се проведе в периода 3 - 5 октомври 2018 г. в сградата на СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен. Ученици от 9-ти до 12-ти клас ще се запознаят с приложението на съвременните геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята.