/ dariknews.archive
В края на декември 2018 г. между Агенция "Пътна инфраструктура" и "Автомагистрали" ЕАД е сключен договор за изграждането на 134,14 км от автомагистрала "Хемус" в участъка от пътен възел "Боаза" до пресичането с пътя Русе - Велико Търново, съобщиха от Агенцията. Той е на основание чл.14, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, приложим за публични възложители, какъвто е АПИ.

Правителството отпусна близо 1,3 млрд. лева за още 134 км от магистрала „Хемус“

Стойността му е 1 124 880 000 лв. без ДДС и средствата са от републиканския бюджет. Цялата сума е в специална сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за изпълнение на дейности по участъка от 134 км от магистрала "Хемус". Към настоящия момент няма извършени плащания.

Договорът ще бъде изпратен за информация в Агенцията по обществени поръчки (АОП) в законоустановения срок до един месец от сключването му. Преди неговото подписване в АПИ е постъпило положително становище от АОП.

"Автомагистрали" ЕАД няма сключени договори с подизпълнители за строителство на възложените от АПИ 134,14 км на магистрала "Хемус". Изграждането на отсечката е разделено на шест участъка. Целта е тя да бъде готова до 2023 г.

Участък 1 е с дължина 15,26 км. Започва от Боаза, където ще приключва изграждащата се в момента отсечка, и ще е до пресичането с пътя Луковит - Угърчин, включително пътен възел "Дерманци". Връзката със съществуващата републиканска мрежа ще се осъществява чрез два пътни възела - п.в. "Боаза" и п.в. "Дерманци".

Петя Аврамова: През 2019 г. ще се строят нови пътища за близо 1 млрд. лв.

Участък 2 е 19,2 км - от края на пътен възел "Дерманци" - при пресичане с пътя Луковит - Угърчин, до връзката с пътя Радювене - Катунец, включително пътен възел "Каленик". Участък 3 е 17,08 км. Той ще започва от края на пътен възел "Каленик" при пресичането с пътя Радовене - Катунец до връзката с пътя Плевен - Ловеч, включително и п. в. "Плевен". Участък 4 е 26,8 км - от края на п. в. "Плевен" при пресичане с пътя Плевен - Ловеч до пътя Летница - Ловеч, включително пътен възел "Летница".

Участък 5 е 23,2 км. Той е от края на пътен възел "Летница" при пресичането с пътя Летница - Ловеч до пътя Бутово - Павликени, включително и пътния възел. Участък 6 е 32,6 км. Започва от края на пътния възел на пътя Павликени - Левски до пътя Русе - Велико Търново, включително и пътния възел.

Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6 ще бъде изпълнено през 2019 г. Целта е цялостното изграждане на магистрала "Хемус" в участъка от Боаза до пресичането с пътя Русе - Велико Търново да приключи до 2023 г.

АПИ

За първи път Агенция "Пътна инфраструктура" възлага изпълнението на строително-монтажни работи на инфраструктурен проект на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, се изтъква в прессъобщението и се напомня, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е едноличен собственик на 100% от капитала на "Автомагистрали" ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. АПИ е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В последните години "Автомагистрали" ЕАД е изпълнило редица обекти с висока обществена значимост като тунели, виадукти, мостове, асфалто-бетонови настилки на автомагистралите "Хемус", "Тракия", "Люлин", "Струма" и "Марица", изтъкват от Пътната агенция.

Общата дължина на автомагистрала "Хемус" от София до Варна е около 420 км. Изградени са участъците между София и Ябланица и от Белокопитово до Варна, които са близо 170 км. В момента със средства от републиканския бюджет се строят 26 км от автомагистралата - 9,3 км в отсечката между Ябланица и Боаза и 16,32 км от п. в. "Буховци" до п. в. "Белокопитово".