Данъчните приканват към плащане с нов подход
Данъчните приканват към плащане с нов подход / netinfo
Нови действия за събиране на просрочени фискални задължения предприемат публичните изпълнители от Териториалната дирекция на НАП Плевен, съобщават от пресцентъра на дирекцията. За събирането на данъците върху доходи на физически лица към 31 юли са анализирани над 1 500 данъчно осигурителни сметки за задължения в общ размер над 1 млн. 200 хил.лв., като за всички с неуредени задължения са изготвени покани за доброволно плащане.

Най-новият подход е да се осъществяват контакти с ръководствата на дружествата, които осигуряват голям брой лица по трудово правоотношение и чиито работници имат просрочени задължения, за оказване на съдействие за връчване на съобщенията на приходната администрация. Обикновено се касае за декларирани доходи от работа по втори трудов договор или извънтрудови правоотношения, както и за Наказателни постановления и задължения с неголеми размери. Кампанията цели възпитателен ефект и постигане на висока данъчна култура на клиентите на приходната агенция.

Едновременно с това, към некоректните длъжници със задължения в големи и особено големи размери, се предприемат действия за отнемане на личните и служебните оръжия и налагане на мерки по отнемане и неиздаване на задгранични паспорти.

От началото на годината такива специални мерки са предприети общо за 22 случая със задължения в размер на 7 млн. 250 хил. лв.