/ iStock/Getty Images
Районният център по трансфузионна хематология в Плевен от днес набира желаещи за даряване на реконвалесцентна плазма, съобщиха от центъра.

Кандидатите трябва да бъдат на възраст от 18 до 65 години, с положителен резултат от PCR тест, от който са изминали не по-малко от 40 дни и в момента се чувстват здрави, като състоянието им не налага прием на медикаменти. Те е нужно да отговарят и на общите изисквания за кръводарител.

Дарителите ще преминат предварителен подбор със задължителни изследвания за даряване на цяла кръв и на плазма, както и изследване за количество на антитела срещу COVID-19.

За максимално удобство и спестяване на време, кандидатите ще бъдат поканени в удобен за всеки дарител график, съобразен с работното време на екипа за плазмафереза. Определен е отделен вход на РЦТХ за тези дарители.