/ iStock/Getty Images
"Подновено е подаването на вода за промишлени нужди от язовир "Студена", съобщи управителят на "ВиК" Борислав Иванов.

Перник спира да черпи вода от София

МОСВ е разрешило "Стомана Индъстри" да ползва по 50 000 куб.м месечно, като консумацията е започнала от днес.
Така заедно с разрешените на "Топлофикация Перник" 80 000 куб., на двете промишлени предприятия ще се предоставят до 130 000 куб. непречистена вода от питейния водоизточник на Перник.

Според Иванов, количеството е същото, както преди водната криза в Перник. "Това няма да застраши потреблението на гражданите", уверява Иванов. Обемът на язовира към днешна дата е 20 998 400 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м., притокът е 1273 л/сек.,разходът - 550 л/сек.

Край на водния режим в Перник

Освен това по данни на "ВиК" в последните месеци разходът на вода от "Студена", е намалял с около 100 л/сек.
Това се дължи основно на подменени водопроводи и извършени аварийни ремонти, отчитат от дружеството.

Заради водната криза в края на миналата година бе спряно подаването на вода за промишлени нужди. Няма опасност ситуацията да се повтори.
БТА