/ ВИК
30 км канализация и 20 км водопроводи в Перник ще бъдат обновени по проекта за воден цикъл, съобщи управителят на "ВиК" Борислав Иванов.

Сушата доведе до воден режим в част от Радомир

Предвижда се също подмяна на още 10 км канализационна и 10 км водопроводна мрежа в Радомир. Строителните дейности се очаква да стартират в началото на следващата година.

Проектът е на стойност 100 899 303.08 лeва, от които собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лева, а безвъзмездната финансова помощ е 981 190.79 лева.

Стойността на проекта е намалена със сумата, изразходвана за строителството на клон 2, който бе изграден по време на водната криза в Перник. Предвижда се да се реконструира пречиствателната станция за отпадни води в Батановци, да се рехабилитира една помпена станция в Перник, също и да се изградят три нови резервоара. Ще бъдат направени 1 816 сградни канализационни отклонения.

Започва укрепване на свлачището на пътя Радомир-Перник

В Радомир ще има две нови помпени станции, които ще насочват отпадъчните води към пречиствателната станция за отпадни води в Батановци. В резултат на реализация на проекта се очаква към услугата "пречистване на отпадъчни води" да се присъединят към 2023 година 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Ще се изградят и съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

"Не може да се очаква, че проектът ще реши всички проблеми на "ВиК" Перник, свързани с канализацията и водопровода", заяви Иванов. Той обаче е категоричен, че това е пътят.
БТА