/ iStock/Getty Images
Въведен е воден режим в част от град Радомир и селата Борнарево и Николаево, съобщи управителят на "ВиК" - Перник Борислав Иванов.

Ограниченията се налагат заради сушата и намалелия дебит на водоизточниците, захранващи града. За да се гарантира на хората вода през деня, тя ще бъде спирана всяка вечер в 22 часа и ще бъде пускана отново в 6 часа на следващата сутрин.

Режим на водата в кюстендилско село

Режимът влиза в сила още от тази вечер. На територията на града той се отнася за високата зона, кварталите "Ное", "Арката", "Гърляница" и улиците "Витоша", "Хайдут Румяна", "Ивайло", "Гавраил Радомир", "Пчелинска" и "Никола Вапцаров" .
БТА