/ iStock/Getty Images
"Заради липсата на достатъчно вода е въведено режимно водоснабдяване в село Соволяно, община Кюстендил", каза Пламен Илиев, кмет на населеното място.

По думите му поради намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, на териториятаа на село Соволяно е обявен воден режим.

Водният режим вече е в сила за времето от 11:00 часа до 18:00 часа, питейна вода за жителите на населеното място ще има от 18:00 часа до 9:00 часа.

Причината за въвеждането на режима е голямата консумация на питейна вода и силно намаления дебит в сондажните кладенци в село Соволяно.

„За второ лято въвеждаме в Соволяно режим на водата, една седмица хората, които живеят в горната част нямат вода. Двата кладенеца са празни с представители на водния оператор започваме да ги чистим“, каза Пламен Илиев.
Агенция "Фокус"