Станислав Владимиров
Станислав Владимиров / NOVA
Да се обединят общински предприятия в Перник, предлага кметът Станислав Владимиров. Той е внесъл докладна записка в Общинския съвет, в която настоява звеното "Домашен социален патронаж" да се присъедини към предприятие "Столово хранене". Кметът мотивира подобен акт с идентичната им дейност, свързана с приготвяне на безопасна и балансирана храна. Обединението на двете звена ще повиши ефективността на работата им, убеден е Владимиров.

Сега Домашният социален патронаж приготвя храна за 355 патронирани лица, 20 деца от центровете от семеен тип и за 120 души по програмата "Топъл обяд". Предлага се в бъдещото окрупнено предприятие да работят 30 души, а то да носи името "Столово хранене и домашен социален патронаж".

Да се обединят в едно общинските предприятия "Общинско обслужване" и "Обредни дейности", предлага също кметът. Инициативата е мотивирана със занижаване на приходите в общинската хазна вследствие на коронакризата.След окрупняването числеността на персонала в новото предприятие ще наброява 49 души.

Община Перник ще обяви международен конкурс за архитектурния облик на центъра

Паралелно Станислав Владимиров настоява да се увеличи числеността на общинско предприятие "Флор". То поддържа чистотата на териториите за обществено ползване, извършва ремонти в имоти общинска собственост.

Кметът иска да бъдат назначени още 50 работници в предприятието във връзка със създаването на звено за комунални услуги и увеличаване на териториалния обхват на дейност на "Флор". Допълнителният щат е за 42 общи работници, 3 шофьори, двама машинисти, двама организатори по труда и един водач на специален автомобил.

Предложенията на кмета ще бъдат обсъдени на утрешното заседание на Общинския съвет.