/ iStock/Getty Images
Да се обяви международен конкурс за оформянето на архитектурния облик на централната градска част на Перник и вписването на Мемориала на миньорския труд в него е решил Общинският съвет.

Становището е изразено по повод отворено писмо на 53 интелектуалци и общественици, които настояват за реновиране на монумента. Обектът е създаден като мемориален комплекс "Георги Димитров и революционните борби на пернишките миньори" и е бил открит през 1982 г.

Скулптор е проф. Секул Крумов, ръководител на творческия колектив е проф. Иван Татаров. След демократичните промени на 10 ноември 1989 г. идеологическият характер на комплекса е бил тотално отхвърлен, а естетическите му достойнства - оспорвани. След бурни обществени дебати през 1991г. е била демонтирана и доминиращата бронзова фигура на Георги Димитров.

Мемориалът останал без поддръжка след закриването на дирекция "Културно-историческо наследство".Повредена и частично окрадена била ценната облицовка от габро.

Посегателства нарушили и скулптурните композиции вътре в обекта. В годините са правени поредица дискусии за съдбата на комплекса, но няма крайно решение, което да е приемливо за носителите на авторски права,за общинското ръководство, местните политически сили и гражданството, при това да е финансово осигурено.

"По категоричното мнение на специалистите, дори в днешния си вид Мемориалът на миньорския труд е много ярка и значима творба на тоталитарното изкуство,тясно свързана с историята на Перник, която заслужава да бъде съхранена за поколенията", посочва кметът Станислав Владимиров.
БТА