/ БГНЕС
Първото и второто издание на „Неделник“ от Софроний Врачански са показани на изложба на старопечатни богослужебни книги от Фонда на Регионалния исторически музей в Монтана, посветена на празника на града „Свети Дух“.

Изложбата е опит да бъде показано видовото разнообразие на богослужебната книжнина, обяви директорът на музея Ваня Иванова.

По-голямата част от експонатите са битували през годините в различни църкви в села от Община Монтана.

С кратки анотации са представени годината и мястото на издаване на експонираната богослужебна книга, наред със спомоществователите, направили възможно отпечатването на съответното издание.
БТА