Констатираха огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в село Долни Цибър в Област Монтана, съобщиха от Българска агенция по безопасност за храните (БАБХ).

Заболяването е потвърдено след лабораторен анализ в животновъден обекта тип „лично стопанство“, отглеждащ едно домашно прасе.
 
Това е първо огнище на вируса при домашни свине в България през 2023 година. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство.

Африканска чума в Русе: Регистрирани са три случая по свинете

Предстои извършване на почистване и многократна дезинфекция на животновъдния обект, както и осъществяването на епизоотично проучване и проследяване на движения на домашни свине 35 дни преди установяване на заболяването. 
 
Определена е 3-километрова предпазна зона, около огнището: община Вълчедръм, област Монтана - с. Долни Цибър и с. Горни Цибър. В 10-км наблюдавана зона влизат населените места, както следва:  от общ. Вълчедръм, обл. Монтана - с. Игнатово, с. Златия, с. Разград,  с. Ботево, с. Мокреш, а в общ. Лом - с. Станево и с. Ковачица.
 
БАБХ напомня, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.