/ община Монтана
Депото за твърди битови отпадъци в Монтана функционира правилно, е заключението на  Комисията по петициите на Европейския парламент след посещението й в града.

В края на февруари тази година представители на комисията бяха на официално посещение в страната ни, за да се запознаят отблизо с позициите както на вносителите на петиции, така и на представителите на държавната администрация и други заинтересовани страни.  

В рамките на визитата членовете на комисията са посетили  депото за твърди битови отпадъци в Монатна, за да проверят спазването на законодателството в областта на околната среда.

Кметът Златко Живков е получил заключението от проверката от  председателят на комисията по петициите Дулорс Монсерат.

Дадени са препоръки за ежедневно запръстяване на клетките с отпадъци и информиране на населението за по-значителните събития, които се случват на депото.
 
 
община Монтана