/ снимка: Тина Соколова
Община Добрич настоява бившето депо за отпадъци край село Богдан, което пламна преди месец, да бъде обявено за потенциално опасно. Ще бъде потърсена подкрепа и от Постоянната комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет за рекултивация на сметището, съобщиха от кметската управа на пресконференция.

Най-вероятната причина за възникването на пожара на 19 юли е микробиологическа - самозапалване на разлагащите се органични отпадъци в горещото време, се посочва в доклад на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", цитиран от заместник-кмета по устройство на територията Пенчо Керванов.

По неговите думи общината има подготвен проект за рекултивация на депото, но той не е реализиран, тъй като обектът не е включен в списъка на опасните сметища.

След сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и усещане на неприятна миризма в Добрич от запаленото депо Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна направи проверка на терен. Екоинспекторите разпоредиха на кмета Йордан Йорданов да предприеме незабавни действия за потушаване на тлеещите огнища в депото.

След направеното запръстяване, към момента на депото няма тлеещи участъци, заяви заместник-кметът по устройство на територията.